Aanmeldingsformulier

Middels dit formulier kan je je kind aanmelden.

Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan door middel van een bank overschrijving op rekeningnummer NL83 INGB 0008 26 54 48 t.n.v. JKMR Albeda te Heerhugowaard of contant te worden betaald voor aanvang van de les.